Holandia – zasiłek rodzinny. Jak ubiegać się o Kinderbijslag?

/ Prawo/ 0 comments

Wyjazd za granicę, w szczególności całą rodziną, wiąże się z licznymi wydatkami. Wraz z rozpoczęciem legalnej pracy w Holandii możesz ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego. Jak otrzymać Kinderbijslag? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, komu przysługuje świadczenie, kiedy jest wypłacane i jakie dokumenty należy dostarczyć do urzędu.

Kto może ubiegać się o holenderski zasiłek rodzinny?

Celem Twojej podróży zarobkowej jest Holandia? Zasiłek rodzinny w tym kraju, zwany Kinderbijslag, przysługuje wyłącznie jednemu z rodziców i jest przyznawany na dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Warunkiem jego uzyskania jest kontynuacja nauki przez potomka. Edukacja musi zostać odpowiednio potwierdzona. Może być to zaświadczenie ze szkoły, wystawione przez dyrektora placówki.

Co istotne, holenderski zasiłek rodzinny może mieć różną wysokość. Wypłacana kwota jest uzależniona od wieku dziecka i rośnie co 6 lat. Oznacza to, że najniższa suma przysługuje rodzicom pociech do 6 roku życia, aby następnie wzrosnąć po ukończeniu przez nie 12 lat. Mamy jednak bardzo dobrą informację dla wszystkich osób, które starają się o przyznanie Kinderbijslag! Świadczenie przysługuje każdemu, a tym samym jedynym warunkiem, jaki należy spełnić, jest dopełnienie wszelkich formalności i dostarczenie niezbędnych dokumentów do wskazanej placówki. Przypominamy, że w Holandii zasiłek rodzinny jest wypłacany co kwartał.

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o Kinderbijslag

Podobnie jak w przypadku ubiegania się o inne świadczenia w Holandii, tak i staranie się o zasiłek rodzinny wymaga zebrania i przedstawienia urzędnikowi oryginałów szeregu dokumentów. Wśród nich znalazły się między innymi:

  1. zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko kontynuuje edukację,
  2. zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu rodzica z dzieckiem,
  3. zaświadczenie o legalnym zatrudnieniu rodzica, który ubiega się o przyznanie Kinderbijslag,
  4. decyzja o ewentualnym pobieraniu dodatkowego zasiłku w Polsce, wystawiana przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
  5. akt urodzenia,
  6. dokumenty poświadczające okres zatrudnienia.

Niezbędny jest również numer Sofinummer. W przypadku, gdy miejscem Twojego zamieszkania jest Holandia, a zasiłek rodzinny miałby przysługiwać na dziecko przebywające obecnie z drugim rodzicem w Polsce, konieczne będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów. Są to dowody przekazów pieniężnych, mające na celu potwierdzenie utrzymywania rodziny na terenie naszego kraju.

Uwaga! Pamiętaj, że jeśli w zaświadczeniu z polskiego Ośrodka Opieki Społecznej zostanie potwierdzone pobieranie zasiłku w naszym kraju, holenderskie świadczenie będzie niższe. Należy także mieć na uwadze, że wszelkie zmiany w sytuacji życiowej Twojej rodziny muszą być zgłaszane do odpowiedniego urzędu. Masz na to 4 tygodnie w przypadku zamieszkania na terenie Holandii lub 6, jeżeli przebywasz w Polsce. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nieprzyjemnościami, a czasami nawet cofnięciem zasiłku rodzinnego i nałożeniem na Ciebie kary wynoszącej 200% pobranych pieniędzy.

Holandia – kiedy jest wypłacany zasiłek rodzinny?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, zasiłek rodzinny w Holandii jest wypłacany w systemie kwartalnym. Oznacza to, że otrzymujesz go tylko 4 razy w roku, a każda przekazana Ci kwota obejmuje świadczenie za 3 miesiące. Pierwszy kwartał rozpoczyna się około 2 stycznia, drugi 1 kwietnia, trzeci 1 lipca, a czwarty 1 października. Jeśli Twoje dziecko urodzi się po rozpoczęciu któregoś z tych okresów, to Kinderbijslag zostanie wypłacone dopiero w następnym.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*